กระบวนการขนส่ง

Last updated: 2020-12-25  |  1883 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กระบวนการขนส่ง

กระบวนการขนส่ง

 ในแต่ละช่วงจะมีกระบวนการและการดำเนินการของแต่ละฝ่ายที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวเปลือก เคลื่อนย้ายข้าวเปลือกไปยังโรงสีและนำไปแปรสภาพเป็นข้าวสาร ไปจนถึงการส่งออกข้าวสารไปยังต่างประเทศ หรือค้าขายภายในประเทศ ตลอดจนมีโครงสร้างการขนส่งและเคลื่อนย้ายสินค้าข้าวระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละจุดจากเกษตรกรจนถึงผู้บริโภค รวมทั้งการขนส่งและเคลื่อนย้ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ไม่เหมือนกัน

Powered by MakeWebEasy.com